Ο καθρέφτης όπως και να τον δείτε στο όνειρο σας είναι κακό σημάδι, αν δείτε καθρέπτη σπασμένο, να περιμένετε άτυχη σχέση και άτυχο γάμο. Εάν καθρεφτίζεστε  εσείς ή το αγαπημένο σας πρόσωπο, να προετοιμαστείτε για χωρισμό, απιστία, λύπη και μεγάλη στενοχώρια. Στην υγεία σας εάν κοιτάζεστε στον καθρέπτη να περιμένετε αρρώστια. Εάν ο καθρέπτης είναι σπασμένος παραμονεύει ο θάνατος στο οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον σας. Στην εργασία σας τα πράγματα δεν είναι ευοίωνα στον επαγγελματικό σας χώρο, εάν ονειρευτείτε καθρέφτη, στον οποίο καθρεφτίζεστε εσείς ή οι συνεργάτες σας.

Να περιμένετε αδικία και παραγκωνισμό. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι αποκτήσατε πολύτιμο καθρέφτη για το σπίτι έξοδα έκτακτα και ανόητα θα κάνετε, τα οποία φυσικά, πρέπει πάση θυσία να αποφύγετε, δείτε ότι κοιτάζετε μέσα στον καθρέφτη, για τους άντρες το όνειρο σημαίνει προδοσία απάτη από τις ερωμένες τους, για δε τις γυναίκες το αντίθετο: ότι είναι αφοσιωμένοι σε αυτές οι άντρες και οι εραστές τους∙ για τους ανύπαντρους το όνειρο σημαίνει ότι θα τους γίνουν προτάσεις γάμου, και μάλιστα καλού∙ για τους παντρεμένους ότι θα δουν απόντα και ξενιτεμένο για χρόνια συγγενή τους. Αν κάποιος ηλικιωμένος δει σε όνειρο ότι κοιτάζει σε καθρέφτη, σημαίνει ότι θα αποκτήσει πολλά και όμορφα εγγονάκια. Ασθενής θα δει σε όνειρο ότι κοιτάζει σε καθρέφτη πρέ πει να έχει θάρρος να αντιμετωπίσει το νόσημα του, το οποίο δεν είναι τόσο φοβερό όσο το φα­ντάζεται.

Αν δείτε ότι σπάτε καθρέφτη, σημαίνει ότι θα πληρώσετε μεγάλο, αναλόγως των οικονο­μικών πόρων σας, χρηματικό ποσό αντί για κά­ποιον άλλο· αν γυναίκα δει αυτό το όνειρο, θα μάθει ότι έχει αντίζηλο η οποία είναι περισσό­τερο ελκυστική απ’ ό,τι η ίδια. Αν κρατάτε μικρό καθρέφτη στα χέρια σας για να βλέπει μέσα σ’ αυτόν άλλος, θα λειτουργήσετε ως διαμεσολαβη­τής, χωρίς όμως εσείς να το γνωρίζετε, καθ’ ότι σας χαρακτηρίζει αθωότητα. Αν δείτε σε όνειρο ότι στον καθρέφτη αντανακλά ο ήλιος και δεν μπο­ρείτε να δείτε το είδωλό σας, το όνειρο είναι καλό για τις νέες, σημαίνει δε πάντοτε λαμπρό και αστραφτερό γάμο.