Αν δείτε στον ύπνο σας ότι παίρ­νετε καθάρσιο, αν μεν είστε πράγματι ασθενής, το όνειρο σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξετε στάση και να γίνετε περισσότερο ρεαλιστής στην αντι­μετώπιση των θεμάτων που σας απασχολούν, κυ­ρίως αυτό της υγείας· αν όμως δεν είστε, σημαί­νει ότι δεν παίρνετε καμιά προφύλαξη για την υπό­ληψή σας, και αυτό θα σας βλάψει. Αν δείτε ότι δί­νετε καθάρσιο σε άλλον, αν μεν είναι γνωστός σας, θα ακούσετε άσχημα λόγια γι’ αυτόν και θα τον υπερασπιστείτε με θέρμη· αν είναι πρόσωπο άγνω­στο, σημαίνει ότι θα γίνει μπροστά σας λόγος και θα ειπωθούν άσχημα λόγια για πρόσωπο με το οποίο άλλοτε σας συνέδεε τρυφερή σχέση. Αν δείτε ότι εσείς πήρατε καθάρσιο και αμέσως γί­νατε καλά, σημαίνει ότι είστε πολύ αισιόδοξος, σύ­ντομα θα σας τύχει κάτι που θα απαιτήσει την επιστράτευση όλης της αισιοδοξίας που διαθέτετε. Αν ο γιατρός σάς έχει πει να πάρετε καθάρσιο και δεν το πήρατε λόγω έλλειψης χρημάτων, το όνειρο σημαίνει ότι θα υποστείτε βάσανα και στερήσεις από τις οποίες με μεγάλη δυσκολία θα σωθείτε εσείς και η οικογένειά σας ολόκληρη.