Αν βλέπετε ότι είστε καθαριστής δρόμων ή σπιτιών ή βόθρων, μεγάλο εξευτελισμό θα υποστείτε από φίλους σας για μηδαμινή αι­τία, η λύπη δε και η αγανάκτησή σας θα είναι με­γάλη. Αν δείτε ότι κάποιος άλλος είναι καθαρι­στής και έρχεστε σε κουβέντα μαζί του, θα έχετε κακές ειδήσεις για κάτι που πολύ σας ενδιαφέ­ρει, ευτυχώς όμως θα είναι ψεύτικες. Καθαριστής υποδημάτων που μιλά μαζί σας σημαίνει ότι θα κά­νετε μακρινό και περιπετειώδες ταξίδι, αν είστε άντρας· θα έχετε ήσυχο βίο, αν είστε γυναίκα. Αν μια γυναίκα δει ότι είναι καθαριστής τοίχων ή σπιτιών ή βόθρων, θα δοκιμάσει στενοχώριες και βά­σανα, στο τέλος όμως θα τα υπερνικήσει και θα αποκτήσει πολλά χρήματα, και θα είναι ευτυχισμένη.