Το όνειρο αυτό σημαίνει γενικώς κατάπτωση και απώλεια ελπίδων. Αν, λοιπόν, δείτε στον ύπνο σας ότι κατεβαίνετε σκάλα, να πε­ριμένετε απώλεια θέσης και περιφρόνηση από τους συναδέλφους σας· αν δείτε ότι κατεβαίνετε τη σκάλα συνοδευόμενος από ανώτερό σας, σημαίνει ότι θα χάσετε μεν τη θέση σας, αλλά δε θα πάψετε να έχετε την εκτίμηση και την αγάπη των συναδέλφων σας. Αν δείτε ότι κατεβαίνετε σκάλα και σας συνοδεύει κόρη ή γυναίκα παντρεμένη με μορφή γλυκιά και έκφραση προσηνή, το όνειρο σημαίνει ότι ένα πρόσωπο ισχυρό, που κατέχει σπουδαία θέση, θα αναλάβει την προστασία σας. Αν δείτε ότι κατεβαίνετε από τοίχο σπιτιού με ορμή, σαν να πέφτετε, θα μάθετε είδηση η οποία θα ματαιώσει τις ελπίδες σας. Αν κατεβαίνετε από ύψωμα βουνού ή λόφου, θα πικραθείτε, διότι θα χάσετε υπόθεση που είχατε επιμελώς προετοιμά­σει, της οποίας οι αδυναμίες θα εμφανιστούν την τελευταία στιγμή. Αν δείτε ότι κατεβαίνετε από άμαξα, θα συκοφαντηθείτε και θα χάσετε το αξίωμά σας. Αν κατεβαίνετε σκάλα πλοίου, θα επι­χειρήσετε μακρινό ταξίδι το οποίο για πολύ καιρό θα σας κρατήσει μακριά από την πατρίδα σας. Κυ­ρία που θα δει ότι κατεβαίνει σκάλα ή από άμαξα θα κατηγορηθεί μπροστά στο μνηστήρα της ή τον εραστή της και αυτό θα διαλύσει τη σχέση τους. Άρρωστος που θα δει ότι κατεβαίνει ο ίδιος, θα επιδεινωθεί η υγεία του∙ αν δει ότι άλλος κατε­βαίνει, η υγεία του θα βελτιωθεί.