Αν δείτε στον ύπνο σας κατά­σκοπο, σημαίνει ότι οι γείτονες και οι υπηρέτες σάς επιβουλεύονται, λάβετε δε προφυλάξεις και φρο­ντίστε να αποκαλύψετε το δόλο. Αν στο όνειρό σας μιλάτε ή διαπραγματεύεστε με τον κατάσκοπο, ση­μαίνει ότι κάποιο άτομο για το οποίο δεν τρέφετε και μεγάλη εκτίμηση θα σας παράσχει υπηρεσία αισχρή, την οποία καλά θα κάνετε να μη δεχτείτε. Στρατιωτικός που θα δει ότι στο στρατόπεδο ή στη σκηνή του μπήκε κατάσκοπος ή συνελήφθη, ας διπλασιάσει την προσοχή του, διότι κάποιος από τους δικούς του τον προδίδει. Αν εσείς ο ίδιος κάνετε τον κατάσκοπο, κακή υπηρεσία έχετε αναλάβει και θα τιμωρηθείτε γι’ αυτό, προπάντων εισπράττοντας την περιφρόνηση του κόσμου.

Αν δείτε ότι κάποιος κατασκοπεύει το σπίτι το δικό σας ή ξένο, σημαί­νει ότι ένα μυστικό σας θα γίνει γνωστό και θα ζημιωθείτε. Αν δείτε ότι ο κατάσκοπος έρχεται και σας εκμυστηρεύεται τι έμαθε ή τι άκουσε, σαν να δίνει αναφορά, λες και τον είχατε στείλει εσείς, το όνειρο σημαίνει ότι θα σας κατηγορήσουν οι φίλοι σας και θα νιώσετε τον κατατρεγμό ανθρώ­πων που θεωρούσατε δικούς σας, θα εισπράξετε την αχαριστία της γυναίκας που λατρεύετε, αλλά και την περιφρόνηση από τον πολύ κόσμο∙ ακόμη, σημαίνει ότι θα σας πλήξουν οικονομικά προβλή­ματα, βάσανα και στενοχώριες, ασθένειες και γε­νικά όλα τα δεινά, και όλα θα προέρχονται από την κακοκεφαλιά σας και τη διαγωγή σας την κακή.