Αν δείτε στον ύπνο σας ότι γίνεται κατάσχεση στην περιουσία σας, σημαίνει ότι θα σας βρει μεγάλη οικονομική καταστροφή, θα δε­χτεί δε σοβαρό πλήγμα η φιλοτιμία σας. Αν δείτε ότι κατάσχεται ο μισθός σας, λόγους εξευτελιστι­κούς θα ακούσετε και θα πικραθείτε. Αν γίνεται κατάσχεση σε άλλον, σημαίνει ότι σκέφτεστε τον όλεθρο κάποιου γνωστού σας ανθρώπου. Αν δε εσείς, ως δικηγόρος ή δανειστής, ή κλητήρας, δείτε σε όνειρο ότι κάνετε την κατάσχεση, δυσάρεστη εί­δηση θα λάβετε για κάποια υπόθεσή σας που βρί­σκεται στη διακριτική ευχέρεια άλλων, φίλων ή και ξένων ακόμη.