Αν δείτε στον ύπνο σας ότι πέφτει ή ότι σπάει κατάρτι καϊκιού ή μεγαλύτερου πλοίου, σημαίνει ότι μια ελπίδα που σας έκανε να είστε αι­σιόδοξοι έχει καταρρεύσει, θα πέσετε δε και πάλι στη μαύρη απελπισία. Αν κατάρτι πλοίου στο οποίο επιβαίνετε πέφτει και σας τραυματίζει, ση­μαίνει ότι θα ακούσετε συκοφαντικούς λόγους εναντίον σας και θα δοκιμάσετε λύπη σφοδρότατη. Αν δείτε ότι επισκευάζετε κατάρτι πλοίου μόνος σας, αν μεν ασκείτε αυτό το επάγγελμα, αν είστε δηλαδή ξυλουργός ή ναυπηγός, το όνειρο είναι καλό, σημαίνει κέρδη και ωφέλειες και ευνοϊκές συγκυρίες· αν όμως δείτε ότι επισκευάζετε το κα­τάρτι, ενώ στην πραγματικότητα ασκείτε άλλη τέ­χνη, το όνειρο είναι δυσάρεστο, σημαίνει ότι αγνοείτε παντελώς τα θέματα με τα οποία κατα­γίνεστε. Κατά την αντίληψη των λαών που ζουν στη θάλασσα, το κατάρτι σημαίνει πάντοτε το πρώτο παιδί της οικογένειας, επομένως αυτό αφορά κάθε ερμηνεία του ονείρου, όποιος κι αν το δει.