Το όνειρο αυτό είναι γενικά δυ­σάρεστο, σημαίνει δε κυρίως ζημιές και οικονο­μικά προβλήματα, και αφορά κυρίως εκείνους που ασκούν κάποιο ελεύθερο επάγγελμα. Αν λοιπόν δείτε στον ύπνο σας ότι γίνεται κατακλυσμός, θα σας βρει οικονομική συμφορά και θα χάσετε πολλά χρήματα. Αν στον κατακλυσμό παρασύρε­στε και εσείς και πνίγεστε, το όνειρο είναι ση­μάδι μεγάλης στενοχώριας, η οποία μπορεί να πλή­ξει σοβαρά την υγεία σας. Αν δείτε ότι με τον κα­τακλυσμό χάνεται η οικογένειά σας, καλό είναι να γνωρίζετε ότι σας απειλεί κίνδυνος φυλάκισης, την ευθύνη δε γι’ αυτή την εξέλιξη θα έχουν κατά κύ­ριο λόγο οι εχθροί σας. Αν ονειρευτείτε ότι από τον κατακλυσμό παρασύρεται το σπίτι σας, χω­ρίς όμως να πνίγεται κάποιος από τους ενοίκους, θα σας συμβεί κάτι πολύ δυσάρεστο, το οποίο ευ­τυχώς θα είναι περαστικό.