Αν δείτε στον ύπνο σας ότι εξαι­τίας βροχής ή άλλης κακοκαιρίας αναγκάζεστε να ζητήσετε καταφύγιο σε βουνά ή κάτω από δέντρα, το όνειρο σημαίνει ότι πολλές στενοχώριες θα δο­κιμάσετε και θα λυπηθείτε για πράγμα που χά­θηκε, ενώ μπορούσατε να το προλάβετε. Αν δείτε ότι βρίσκετε καλό καταφύγιο, το οποίο σας προ­φυλάσσει από τις παραπάνω κακοκαιρίες, ση­μαίνει ότι θα υποστείτε μεγάλες οικονομικής φύ­σης στενοχώριες και θα ακολουθήσει η φτώχια. Αν ζητήσετε καταφύγιο για να προφυλαχτείτε από τους εχθρούς σας που σας καταδιώκουν, το όνειρο σημαίνει ότι θα υποπέσετε στη ληστρική τους μανία και θα υποστείτε τα πάνδεινα. Αν δείτε ότι ζητάτε καταφύγιο σε εκκλησία, θα συ­κοφαντηθείτε και θα τιμωρηθείτε άδικα από τη δικαιοσύνη. Αν το καταφύγιο που αναζητάτε το βρίσκετε σε πλοίο, επιδιώκετε δε να φύγετε, το όνειρο σημαίνει ότι θα επιχειρήσετε μακρινό και επίπονο ταξίδι, το οποίο όμως θα σας βγει σε καλό.