Αν δείτε στον ύπνο σας ότι είστε κα­τάδικος και κρατείστε στις φυλακές, πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιο πρόσωπο που ενδιαφέρε­ται πολύ για σας θα λάβει πολύ άσχημες για το άτομό σας πληροφορίες. Αν στο όνειρό σας ο κα­τάδικος είναι κάποιος άλλος, αν μεν είναι γνωστός σας, κακό μεγάλο θα του συμβεί, καλό δε είναι να τον προειδοποιήσετε για να προφυλαχτεί∙ αν σας είναι άγνωστος, θα λάβετε μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση για πρόσωπο ξενιτεμένο. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι κατάδικοι βρίσκονται σιδηροδέσμιοι μέσα στη φυλακή τους, οικονομική δυ­σπραγία θα σας κάνει να χάσετε υπόθεση από την οποία πολύ μπορείτε να ωφεληθείτε. Αν δείτε στον ύπνο σας καταδικασμένο σε θάνατο να προ­σεύχεται ή να εξομολογείται λόγω του ότι επίκει­ται η θανάτωση του, σημαίνει ότι κάποιο κρυφό σας πάθος θα ανακουφιστεί και θα απαλλαγείτε από ένα μεγάλο βάρος της συνείδησής σας.

Γυ­ναίκα που θα δει σε όνειρο τον άντρα της κατά­δικο στις φυλακές, θα τον δει και στην πραγμα­τικότητα πολύ στενοχωρημένο, πρέπει δε να εί­ναι έτοιμη να τον παρηγορήσει για να αποτραπεί και ο κίνδυνος ασθένειας. Κόρη που θα δει στον ύπνο της ότι παντρεύεται κατάδικο θα μάθει κακά για τον άνθρωπο που αγαπά. Κατάδικοι που συ­μπλέκονται μεταξύ τους, και μάλιστα τραυματι­σμένοι ή σκοτωμένοι, σημαίνουν στενοχώριες και άσκηση βίας σε βάρος αυτού που βλέπει το όνειρο. Αν κάποιος κατάδικος δει στον ύπνο του τον εαυτό του σ’ αυτή τη θέση, θα λάβει χάρη και θα βγει από τη φυλακή.