Αν δείτε στον ύπνο σας κάστανα που δεν έχουν κοπεί ακόμη και βρίσκονται στα κλα­διά της καστανιάς, καλές ειδήσεις σημαίνει ότι θα λάβετε και θα έχετε ενθάρρυνση για την ερ­γασία σας. Αν τα δείτε στον ύπνο σας ξερά, χυ­μένα κάτω, σημαίνει ότι οι ελπίδες που είχατε για κάποια ζητήματα είναι βάσιμες και θα υλοποιη­θούν. Κάστανα ψημένα ή βρασμένα σημαίνουν διάφορες περιπλοκές στην εργασία σας∙ αν δείτε ότι τα τρώτε, είναι σημάδι ότι θα αναβληθεί η δι­ευθέτηση υποθέσεων που θεωρούσατε τελειωμέ­νες∙ ακόμη, ένα τέτοιο όνειρο μπορεί να σημαί­νει ότι την ευθύνη της εμπλοκής στην πορεία των υποθέσεών σας έχει κάποια γυναίκα. Αν δείτε ότι αγοράζετε κάστανα, το όνειρο σημαίνει ότι γυ­ναίκα προσπαθεί να σας φέρει και πάλι στα νερά της για να σας καταστρέψει εντελώς. Για τις γυ­ναίκες, το όνειρο σημαίνει απολαύσεις και ηδονές, οι οποίες όμως δε θα έχουν καλή κατάληξη.

Γυ­ναίκα έγκυος που θα δει να τρώει κάστανα θα γεν­νήσει ευκολότατα παιδί το οποίο θα διακρίνεται για την ομορφιά και την ευφυΐα του∙ κόρη που θα δει το όνειρο αυτό θα λάβει νέο και ωραίο σύζυγο, και οι φίλες της θα τη ζηλεύουν για την τύχη της Κάστανα σε όνειρο ασθενή σημαίνουν ότι θα ακούσει από το στόμα του γιατρού του ευχάρι­στα νέα. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι κάποιος συγ­γενής σάς στέλνει από μακριά ως δώρο κάστανα, θα λάβετε επιστολή του η οποία θα έχει καλά νέα που θα αφορούν τη δουλειά σας∙ αν σας τα στέλνει άγνωστος, θα σας γίνει μια ενδιαφέρουσα πρό­ταση για εργασία από άνθρωπο γνωστό σας.