Αν δείτε στον ύπνο σας ότι πίνετε το πικρότατο αυτό φάρμακο, θα αναγκαστείτε να κά­νετε πράγμα το οποίο δε συμβιβάζεται με την αξιο­πρέπειά σας. Αν κόρη δει το όνειρο, κάποια επι­στολή που έχει παραλήπτη την ίδια θα περιπέσει σε χέρια των συγγενών της, θα ακούσει δε λόγια βαριά. Αν δείτε ότι η κάσσια δίνεται σε άλλον, και μάλιστα ενώπιον σας, το όνειρο είναι σημάδι ότι θα συντελέσετε να πικραθεί άνθρωπος ο οποίος σας είναι προσφιλής.