Το όνειρο αυτό σημαίνει πάντοτε υποκρισία και δόλο με θύμα εσάς. Αν δείτε ότι εσείς πάσχετε από το νόσημα αυτό, σημαίνει ότι άνθρωποι που έχουν συμφέ­ρον να σταθούν δίπλα σας επιδεικνύουν ψεύτικη προς εσάς φιλία και σας δολιεύονται· αν άλλος πά­σχει, σημαίνει ότι άνθρωποι που έχουν ως καθή­κον να σας φροντίζουν και να σας υπηρετούν σας απατούν, γι’ αυτό πρέπει να λάβετε τα μέτρα που χρειάζονται προκειμένου να τους εκθέσετε∙ γι’ αυ­τούς που δεν έχουν υπηρέτες, το όνειρο σημαίνει ότι θα ανακατευτούν σε υπόθεση από την οποία θα χάσουν.