Αν δείτε στον ύπνο σας ότι το μυρίζετε, σημαίνει ότι η προσωρινή σας ευτυχία άρχισε να παρέρχεται και θα υποστείτε πολλές δοκιμασίες. Αν το κόβετε, σημαίνει ότι θα λάβετε κακές ειδήσεις που θα αφορούν την εργασία σας. Για τους ηλικιωμένους το όνειρο είναι προμήνυμα θανάτου· όταν όμως δουν ότι άλλος κρατά ή κόβει καρυοφύλλι, θα ακούσουν ευχάριστη γι’ αυτούς είδηση, δυσάρεστη όμως για εκείνον. Κάποτε, το όνειρο σημαίνει και αιφνίδια Λύπη για συμβάν δυσάρεστο.