Η ερμηνεία του ονείρου αυτού είναι ανάλογη με το είδος του καρπού που θα δείτε, καθώς και με τις συνθήκες μέσα στις οποίες θα το δείτε. Επομένως, πρέπει να αναζητήσετε την ερ­μηνεία στα ανάλογα λήμματα.