Με οποιονδήποτε τρόπο κι αν δείτε στον ύπνο σας το όνειρο αυτό, σημαίνει κίνδυνο της υγείας σας. Κι αν μεν δείτε ότι καρφώνετε καρ­φιά στον τοίχο του σπιτιού σας, ασθένεια απει­λεί κάποιο μέλος της οικογένειας σας· αν καρ­φώνετε τη στέγη, διατρέχει κίνδυνο η υγεία του οι­κοδεσπότη· αν καρφώνετε το πάτωμα, κινδυνεύουν να ασθενήσουν τα μικρά παιδιά του σπιτιού. Αυ­τός που θα δει ότι καρφώνει πόρτα ή παράθυρο θα μάθει ότι συγγενής του ξενιτεμένος ασθένησε∙ αν δει να καρφώνει κομμάτι ξύλου, θα χάσει αγαπητό φίλο ή μακρινό συγγενή από ξαφνική ασθένεια, ή θάνατο αιφνίδιο. Αν δείτε ότι καρφώνετε έπιπλα ή κιβώτιο ή κάτι άλλο, εσείς ο ίδιος ενδέχεται να διατρέξετε κίνδυνο υγείας· αν μάλιστα δείτε ότι εσείς ο ίδιος βρίσκεστε μέσα στο κιβώτιο που καρ­φώνουν, το όνειρο σημαίνει ότι αντιμετωπίζετε κίνδυνο ζωής. Αν δείτε ότι ξεκαρφώνετε ή ανοί­γετε κιβώτιο, θα σωθείτε από σπουδαίο κίνδυνο της ζωής και της υγείας σας, εσείς ή κάποιο μέ­λος της οικογένειας.