Αν δείτε στον ύπνο σας ότι κρατάτε ; καρφίτσα, σημαίνει ότι θα ακούσετε από γυναίκα για άλλη γυναίκα λόγους πειρακτικούς. Αν δείτε ότι καρφώνετε κάποιον με καρφίτσα ή τον αγγί­ζετε, σημαίνει ότι θα τον πειράξετε με λόγους, οι οποίοι όμως θα είναι άδικοι. Αν δείτε ότι κάποια φίλη σάς καρφώνει με καρφίτσα, θα μάθετε ότι σας έχει διαβάλει σε κάποιο πρόσωπο, το οποίο όμως πολύ σας υπερασπίστηκε. Πολλές καρφίτσες μαζί υποδηλώνουν κακογλωσσιά εναντίον σας ή εναντίον εκείνου τον οποίο θα δείτε στο όνειρο ότι τις κρατάει.