Αν δείτε στον ύπνο σας ότι η καρδιά σας είναι υγιής και μεγάλη, το όνειρο σημαίνει ότι οι εργασίες σας θα έχουν καλό τέλος, όπως και οι ερωτικές σας υποθέσεις. Αν η καρδιά σας πάσχει από πόνο ή έχει αυξημένους παλμούς, κάποιο πρό­σωπο φιλικό σας θα πεθάνει ή θα διακόψει τις σχέ­σεις του μαζί σας. Αν δείτε ότι πληγωθήκατε στην καρδιά, σας απειλεί κίνδυνος μεγάλων χρηματι­κών απωλειών. Αν εσείς δείτε ότι πληγώνετε άλ­λον στην καρδιά, φίλος σας αγαπητός έχει παρά­πονα μαζί σας, διότι δε μιλήσατε καλά γι’ αυτόν. Αν δείτε σε όνειρο άνθρωπο με την καρδιά έξω από το στήθος με τρόπο που να φαίνεται, φυλα­χτείτε από τον άνθρωπο αυτό, διότι σας υπονο­μεύει. Αν δείτε ότι κάποιος σας προσφέρει την καρδιά του, θα μάθετε ότι έχει διαδώσει αισχρές συκοφαντίες εναντίον σας. Αν δείτε γυναίκα να σας λέει ότι σας προσφέρει την καρδιά της, επι­δεικνύει για το άτομό σας αγάπη ψευδή για λόγους συμφέροντος. Αν, τέλος, δείτε ότι τρώτε καρδιά ζώου, το όνειρο σημαίνει ότι θα σας βασανίσει κακή και ιδιότροπη γυναίκα, η οποία θα σας κά­νει τη ζωή ανυπόφορη.