Αν δείτε στον ύπνο σας καρχαρία μέσα στη θάλασσα, εχθρός δόλιος σας απειλεί, εξαιτίας του θα τρομάξετε και θα φοβηθείτε. Αν δείτε ότι ο καρχαρίας του ονείρου σας είναι τόσο μεγάλος ώστε απειλεί και το πλοίο στο οποίο επι­βαίνετε, σημαίνει ότι φοβερή μηχανορραφία πλέ­κεται εναντίον σας, πρέπει δε πάση θυσία να απο­φύγετε την παγίδα που σας στήνεται. Αν δείτε ότι σας καταπίνει καρχαρίας και χάνετε τις αισθήσεις σας, για τους άντρες σημαίνει ότι θα χάσουν ευ­καιρίες προώθησης των συμφερόντων τους κα­θώς και κάθε ελπίδα, για δε τις γυναίκες τελικό ναυάγιο του συνοικεσίου ή του γάμου στον οποίο απέβλεπαν.

Αν εσείς ο ίδιος είστε καρχαρίας, ση­μαίνει ότι προσπαθείτε να δώσετε στο άτομό σας περισσότερη απ’ όση πρέπει ισχύ και δύναμη, δε θα το κατορθώσετε όμως. Όνειρο με δύο καρχα­ρίες συμπλεκόμενους μεταξύ τους σημαίνει ότι οι εχθροί που σας απειλούν θα σας αφήσουν ήσυχο και να φαγωθούν μεταξύ τους. Αν τρώτε κρέας καρχαρία, σημαίνει ότι θα κατορθώσετε να αντι­σταθείτε στο κακό που σας προετοιμάζουν αν σας το προσφέρουν και δεν το δέχεστε, αντιζηλίες θα εκδηλωθούν εις βάρος σας, ιδίως δε αν είστε στρα­τιωτικός ή διοικείτε με οποιονδήποτε τρόπο αν­θρώπους.