Αν δείτε στον ύπνο σας ότι καπνίζετε, ας έχετε υπόψη σας ότι θα προσβληθείτε από παροδική μεν αλλά οχληρή ασθένεια∙ αν δείτε μόνο τον καπνό τσιγάρου χωρίς να καπνίζετε, ούτε να σας ενοχλεί, το όνειρο σημαίνει ότι εσείς θα προσβληθείτε από αδιαθεσία μικρή, ιδίως αν πρόκειται για γυναίκα. Αν στο όνειρο δείτε κα­πνό που βγαίνει από φωτιά, λειτουργεί ως προ­ειδοποίηση ότι θα πετύχετε ό,τι επιθυμείτε, έπειτα όμως από πολύ χρόνο και κατόπιν μεγά­λων κόπων και θυσιών. Αν δείτε ότι σας περι­βάλλει καπνός και απειλεί να σας πνίξει, για μεν τις γυναίκες το όνειρο σημαίνει κακό γάμο και ζωή περιπετειώδη, για δε τους άντρες στενοχώ­ριες που προκαλούνται από λόγους φιλοτιμίας και σπουδαίους ηθικούς κλονισμούς λόγω της συκο­φαντίας των εχθρών τους. Τα ίδια ισχύουν και για γυναίκα παντρεμένη.