Το καπέλο συμβολίζει τα οικονομικά οφέλη. Καινούργιο και όμορφο καπέλο στο όνειρο σας, σημαίνει πλούσιο γάμο. Η υγεία σας θα είναι καλή χωρίς προβλήματα. Το καθαρό, καινούριο και περιποιημένο καπέλο, σας προειδοποιεί για τη μεγάλη επαγγελματική και οικονομική άνοδο που σας περιμένει. Το φθαρμένο, παλιό και βρόμικο καπέλο, σημαίνει οικονομική και επαγγελματική  ζημιά. Θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί στις κινήσεις σας.

Βλέπε και Πίλος