Το όνειρο αυτό αποτελεί πάντοτε προμή­νυμα καλής έκβασης υποθέσεων καθώς και καλών αναμνήσεων. Αν λοιπόν δείτε στον ύπνο σας ότι φοράτε κάπα περιποιημένη και από εκλεκτό ύφα­σμα, το όνειρο σημαίνει ότι θα καταλάβετε κάποια υψηλή θέση και οι επιδόσεις σας στη θέση αυτή θα είναι καλές. Αν η κάπα σας είναι φτωχική, το όνειρο σημαίνει ότι ο κόσμος σάς αγαπά, σας εκτιμά και σας σέβεται∙ αν η κάπα σας είναι ξε­σκισμένη, σημαίνει ότι έχετε ανάγκη θάρρους για να αντιμετωπίσετε τις διάφορες συνθήκες∙ αν η κάπα σας καίγεται, φιλικό σας πρόσωπο κινδυ­νεύει και πρέπει να το βοηθήσετε∙ αν φοράτε ξένη κάπα, για τους γεωργούς και τους χωρικούς εί­ναι είδηση καλή, σημαίνει δε ότι γη ξένη θα πε­ριέλθει στην κατοχή τους νόμιμα. Κάπα στενή και μικρή αν ονειρευτείτε, στενοχώριες περαστικές σημαίνει ότι θα έχετε. Για τους γέρους, το όνειρο σημαίνει μακροζωία, αγάπη εκ μέρους των παι­διών τους και, γενικά, καλή και ευχάριστη ζωή. Το να δει κανείς από μακριά κάπα σε όνειρο σημαί­νει και παλιές αναμνήσεις καλής ζωής, περασμέ­νης πλέον, φέρνει δε στη μνήμη πρόσωπα τα οποία έχουμε πολύ καιρό να δούμε.