Αν δείτε στον ύπνο σας ότι αγο­ράζετε για τα πτηνά σας καναβούρι, το όνειρο σημαίνει κέρδη ασήμαντα. Αν δείτε ότι τρώτε κα­ναβούρι, σημαίνει ότι εξαντλείτε το προϊόν των κό­πων σας σε πράγματα ανωφελή, και θα μετανοή­σετε. Αν δίνετε καναβούρι στα πτηνά σας, θα ακούσετε επαίνους για τη φιλανθρωπία και την ευσπλαχνία σας, τους οποίους όμως δεν αξίζετε.