Το καναρίνι στον ύπνο σας, εάν δεν υποφέρει , είναι σημάδι προσωπικής ευτυχίας και επαγγελματικής επιτυχίας. Εάν δείτε καναρίνι να είναι χαρούμενο και να πετά ελεύθερο σημαίνει πως θα έχετε μια πολύ καλή ερωτική σχέση, επιτυχία και έκφραση αγάπης από τα πρόσωπα που αγαπάτε. Επίσης, σημαίνει γάμο και καλή τύχη. Εάν δείτε να κελαηδάει χαρούμενο, σας περιμένουν απολαύσεις και καλά αισθήματα. Αν το δείτε περιορισμένο μέσα σε κάποιο κλουβί προσέξτε γιατί ο έρωτας που σας έχει κυριεύσει είναι παθιασμένος και σας παρασύρει σε άσχημα μονοπάτια. Εάν δείτε πως σας φεύγει το καναρίνι σας θα απογοητευτείτε από τους φίλους σας και ίσως να χωρίσετε με το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει.

Εάν δείτε ψόφιο καναρίνι να περιμένετε αρρώστια και ταλαιπωρία. Καναρίνι στο κλουβί σημαίνει ότι κάποιος κίνδυνος παραμονεύει. Στην εργασία σας το καναρίνι σημαίνει επαγγελματική επιτυχία και υλικές απολαύσεις ενώ εάν σας το χαρίζουν σημαίνει και πολλά κέρδη. Εάν όμως είναι ψόφιο, σας περιμένουν προβλήματα. Το όνειρο αυτό είναι χαρούμενο, όπως και αν εμφανιστεί καναρίνι στον ύπνο σας. Εάν, λοιπόν, το δείτε να πετά ελεύθερο, σημαί­νει ότι θα λάβετε καλές ειδήσεις από απόντα συγ­γενή, παιδί ή σύζυγο, ακόμη δε ότι θα λάβετε χαρά πληροφορούμενος την ευόδωση των σχεδίων σας. Αν δείτε ότι έχετε καναρίνι στο κλουβί, για μεν τους άντρες το όνειρο προμηνύει ασφαλή κέρδη, ξεκούραστη και αποδοτική εργασία, προπάντων δε μεγάλη εκτίμηση εκ μέρους της κοινωνίας, για δε τις γυναίκες, αν είναι παντρεμένες, αγάπη και αφοσίωση του συζύγου τους, ακόμη δε και ειλι­κρινή τρυφερότητα εκ μέρους του∙ για τις νέες το όνειρο αυτό αποτελεί προάγγελο ευτυχισμένου γάμου με άντρα νέο, ωραίο και καλής κοινωνι­κής θέσης. Αν στο όνειρό σας ακούτε καναρίνι να κελαηδεί, σημαίνει ότι θα ειπωθούν για σας πολλά καλά, θα τα ακούσει δε και πρόσωπο που είναι πρόθυμο να σας υποστηρίξει.

Αν παγιδεύ­σετε καναρίνι με δίχτυ και το κρατάτε, το όνειρο σημαίνει ότι οι ελπίδες σας άρχισαν να παίρνουν σάρκα και οστά, το δε έργο σας θα στεφθεί από επιτυχία. Αν δείτε ότι σκοτώνετε καναρίνι, ση­μαίνει ότι εσείς μόνος σας καταστρέφετε τη ζωή σας και αποτρέπετε την επιτυχία σας. Πολλά καναρίνια μαζί να κελαηδούν και να πετούν περιχαρώς αν δείτε, σημαίνει ότι έχετε άλλες τόσες καλές ελπίδες. Αν δείτε ότι πέφτει μπροστά σας στον ύπνο σας καναρίνι νεκρό ή το τρώει άλλο ζώο, όπως γάτα, το όνειρο σημαίνει ότι φέρεστε πολύ σκληρά σε πρόσωπο που πραγματικά σας λατρεύει.