Αν δείτε μέσα στο σπίτι σας καμίνι, πνεύμα προνοητικό σημαίνει ότι διαθέτετε, το οποίο θα νικήσει τις δυσκολίες και τα εμπόδισ­αν το δείτε εκτός του σπιτιού, σημαίνει απαλλαγή από φροντίδες και βάσανα. Καμίνι σβησμένο ση­μαίνει κέρδη τα οποία θα αποκτήσετε με φοβερούς κόπους και κατόπιν βασάνων και περιπετειών. Κα­μίνι που καίει σημαίνει ζημιές προσωρινές όμως, μετά τα οποίες θα έρθουν χρόνια γαλήνης και ευ­δαιμονίας. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι εργάζεστε σε καμίνι, το σχέδιο που προετοιμάζετε με με­γάλη προσοχή θα πετύχει∙ για τις νεαρές, το όνειρο αυτό σημαίνει ότι, όσο ψηλά κι αν προσβλέπουν, εκείνο το οποίο επιθυμούν θα πραγματοποιηθεί και το συνοικέσιο στο οποίο ελπίζουν θα τελειώ­σει αισίως∙ επομένως, ας επιμένουν για τις πα­ντρεμένες γυναίκες, σημαίνει πάντοτε ότι ο σύ­ζυγος τους είναι αγαπητός σε πολλές, άρα πρέ­πει να λάβουν τα μέτρα τους.

Ασθενής που θα ονει­ρευτεί ότι εργάζεται σε καμίνι θα καταληφθεί από πυρετό, ο οποίος όμως δεν πρέπει να τον φοβί­σει∙ φυλακισμένος που θα δει αυτό το όνειρο θα απαλλαγεί από την ποινή που του έχει επιβληθεί, αργότερα όμως θα βρεθεί και πάλι στη φυλακή. Αν κάποιος ηλικιωμένος δει σε όνειρο καμίνι να λάμπει, θα ζήσει ευτυχισμένος μαζί με τα παιδιά του∙ αν συμβεί το αντίθετο, δει το καμίνι σβησμένο, το όνειρο δεν είναι ευχάριστο, έχει δε σχέση με αρρώστιες και θάνατο. Καμίνια πολλά μαζί φρο­ντίδες και βάρη οικογενειακά σημαίνουν.