Αν δείτε στον ύπνο σας ότι τη φο­ράτε στα πόδια σας, είναι όμως στενή και σας ενο­χλεί, θα δοκιμάσετε στενοχώριες, ο λόγος θα είναι όσα θα ακούσετε από τη φίλη σας∙ αν όμως η καλ­τσοδέτα είναι χαλαρή και πέφτει από το πόδι σας, θα μάθετε μυστικό φίλης σας∙ καλτσοδέτα κόκκινη γρήγορη χαρά σημαίνει∙ μαύρη, προσεχή γάμο. Αν ονειρευτείτε ότι αγοράζετε καλτσοδέτα, θα λά­βετε είδηση από φιλικό σας πρόσωπο. Αν που­λάτε, θα κερδίσετε την εύνοια ανθρώπου που ίσως καθορίσει το μέλλον σας. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι νέος σάς προσφέρει καλτσοδέτα, λόγια κάπως αναιδή θα σας πει∙ αν όμως κάποιος άντρας κλέ­βει την καλτσοδέτα σας, θα μάθετε ότι αυτός δια­δίδει άσχημα πράγματα εναντίον σας, θίγοντας έτσι την τιμή και την υπόληψη σας. Σύμφωνα με άλλους ονειροκρίτες, η καλτσοδέτα σημαίνει πά­ντοτε κακό: ασθένεια και κίνδυνο της ζωής.