Αν δείτε στον ύπνο σας ότι καλ­λωπίζεστε, για μεν τους άντρες το όνειρο σημαί­νει ότι θα υποστούν εξευτελισμό, ενώ οι γυναί­κες που θα δουν αυτό το όνειρο απειλούνται από ασθένεια. Αν άλλος καλλωπίζεται μπροστά σας, ας γνωρίζει ότι η ζωή του διατρέχει κίνδυνο, και πρέ­πει να λάβει τα μέτρα του.