Αν δείτε στον ύπνο σας ότι καλ­λιεργείτε τη γη, λύπη και μελαγχολία θα σας κα­ταλάβει, διότι δε θα έχετε τρόπο να αντιμετωπί­σετε μια υπόθεση για την οποία μεταχειριστήκατε όλα τα μέσα· αυτή η ερμηνεία αναφέρεται σε γεωργούς ή όποιον εκμεταλλεύεται τους φυσικούς πόρους με οποιονδήποτε τρόπο – κυνηγό, ψαρά κ.λπ. Για τους άγαμους, ειδικότερα δε τις νέες, το όνειρο σημαίνει ότι θα κάνουν έναν καλό γάμο. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι καλλιεργείτε μικρό κήπο με άνθη, σημαίνει ότι έχετε εξασφαλίσει την εκτίμηση εκ μέρους του κόσμου και θα ευτυχήσετε∙ αν δείτε ότι καλλιεργείτε αγρό, κακές ειδήσεις για τις υποθέσεις σας θα έχετε και θα φτάσετε σε ση­μείο απελπισίας. Αν δείτε να καλλιεργείτε σε μέ­ρος βραχώδες και ξηρό, το όνειρο σημαίνει ότι παρ’ όλες τις καλές σας πράξεις, υπάρχουν άν­θρωποι που θέλουν το κακό σας. Αν δείτε ότι καλ­λιεργείτε τη θάλασσα, το όνειρο σημαίνει ότι άδικα κοπιάζετε να ορθοποδήσει η επιχείρηση σας, γιατί είναι πολύ δύσκολο να πετύχει. Αν δείτε ότι καλλιεργείτε την κορυφή βουνού, σημαίνει ότι στηρίζετε τις ελπίδες σας σε υπόθεση η οποία δε θα έχει καλό τέλος.