Το καλάθι είναι το μέσον για τη μεταφορά των υλικών της ζωής μας. Ένα καλάθι με φρούτα ή με λουλούδια σημαίνει μια καινούργια και ευτυχισμένη ερωτική σχέση. Το γεμάτο καλάθι  δηλώνει καλή υγεία, σωματική και ψυχική. Στα εργασιακά σας ένα καλάθι που είναι γεμάτο από αγαθά, χρήματα, φρούτα, υλικά, ακόμα και ακαθαρσίες, σημαίνει οικονομική άνοδο και χρηματικά οφέλη. Αν απλώς δείτε στον ύπνο σας καλάθι, σημαίνει ότι θα κάνετε συνοικέσιο φτωχό, θα ζήσετε δε μέσα στη δυστυχία. Αν δείτε ότι το κρατάτε και είναι άδειο, σημαίνει ότι βαυκαλίζεστε φρούδες ελπίδες και δε βλέπετε ότι επέρχεται θύελλα οικονομική και ηθική.

Αν δείτε κάνιστρο γεμάτο άνθη, σημαίνει ότι θα έχετε ζωή απολαυστική και ήρεμη· αν είναι γεμάτο καρπούς, εργασία επίπονη και σκληρή θα σας τύχει, θα είναι όμως πολλά κέρδη· αν στο κάνιστρο έχετε σκοτωμένα πτηνά, είδηση ευχάριστη θα λάβετε από μακριά∙ αν έχει ψάρια, θα ακούσετε κάτι το οποίο στο παρελθόν θα σας ήταν εξαιρετικά ωφέλιμο. Αν ονειρευτείτε ότι πλέκετε καλάθι, θα ακούσετε επαίνους για τη φιλοπονία σας και την εργατικότητά σας. Αν αγοράζετε καλάθια, θα επαινέσετε φίλο ή συγγενή, και θα ευχαριστηθείτε· αν πουλάτε, θα κατηγορηθείτε ως κόλακας και ποταπός, μολονότι δεν είστε, θα αργήσετε δε πολύ να αποδείξετε το δίκιο σας. Αν δείτε σε όνειρο κάνιστρο να σας πέφτει στη θάλασσα, καμιά από τις ελπίδες σας δε θα υλοποιηθεί. Αν το κάνιστρό σας καίγεται, θα στερηθείτε κάποιο ζώο που αγαπάτε πολύ∙ για τις γυναίκες σημαίνει ότι θα στερηθούν την αγάπη τους και θα χάσουν κάποια φιλία.