Αν δείτε στον ύπνο σας καλαμιά φυ­τεμένη σημαίνει ότι ζείτε μέσα στην αταξία∙ και ενώ σας διακρίνει μεγάλη ευστροφία πνεύματος και οξύνοια, δεν την αξιοποιείτε με ορθό τρόπο, οπότε, αντί να σας ωφελεί, σας βλάπτει σημαντικά. Αν δείτε ότι κόβετε καλαμιά, σημαίνει ότι οι ελ­πίδες σας δεν είναι βάσιμες, οπότε πρέπει να ακο­λουθήσετε πιο ρεαλιστικό δρόμο. Αν με τα κομ­μένα καλάμια δεν κατασκευάζετε τίποτε, το όνειρο σημαίνει ότι η ζωή σας απειλείται από μεγάλη αθλιότητα, γι’ αυτό πρέπει να αντιδράσετε όσο είναι καιρός.