Αυτό το φυτό στο όνειρο προμηνύει δυσκολίες, τα αγκάθια του κάκτου και η ανθεκτικότητα του, σας προετοιμάζουν για μια δύσκολη, προβληματική αλλά μακρόχρονη σχέση. Αν σας τσιμπήσει ο κάκτος, τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Στην υγεία σας προσέξτε προμηνύουν προβλήματα. Στα εργασιακά σας δύσκολα θα αντιμετωπίσετε τα προβλήματα που σας παρουσιαστούν στον επαγγελματικό σας χώρο. Για αυτό καλύτερα να μην τα δημιουργήσετε με μια εγωιστική και υπεροπτική συμπεριφορά.