Αν δείτε στον ύπνο σας ότι έχει μεγάλο καύσωνα, σε βαθμό που να σας αναγκάζει να βγάλετε τα ρούχα σας, θα λά­βετε δυσάρεστη είδηση από το πρόσωπο που αγα­πάτε∙ αν στο όνειρο δείτε να ιδρώνετε από την πολλή ζέστη, θα ακούσετε κάτι δυσάρεστο για το ίδιο πρόσωπο. Καύσωνας στο καταχείμωνο ση­μαίνει ότι φέρεστε με τρόπο που δεν αρμόζει στην ηλικία σας και τη θέση σας. Γυναίκα παντρεμένη που θα δει το όνειρο αυτό θα μάθει ότι ο σύζυ­γός της είναι ζωηρότερος απ’ ό,τι επιτρέπεται, μάλιστα θα θυμηθεί παλιά αγάπη η οποία είχε λησμονηθεί κάποτε. Κόρη ανύπαντρη θα λάβει επιστολή από τον εραστή της ή το μνηστήρα της η οποία θα εμπεριέχει λόγους πικρούς και δυσά­ρεστους. Για τους ασθενείς, τους γέροντες και τους κατάδικους, το όνειρο σημαίνει εξάντληση και επι­σφαλή υγεία. Άλλη μια ερμηνεία γι’ αυτό το όνειρο είναι ότι προαναγγέλλει φοβερές συμφορές και μεγάλα δυστυχήματα, η ερμηνεία όμως αυτή δεν είναι ορθή.

Βλέπε και Ζέστη