Αν δείτε στον ύπνο σας ότι σας προ­σφέρουν καφέ, τον οποίο και δέχεστε, λύπη με­γάλη θα δοκιμάσετε, ίσως μάλιστα πεθάνει και φί­λος σας επιστήθιος ή συγγενής καλός. Αν όμως σας προσφέρεται μεν ο καφές, αλλά δεν τον πίνετε, το όνειρο σημαίνει ότι θα λάβετε δυσάρεστη εί­δηση για συγγενικό σας πρόσωπο, θα είναι όμως ψευδής, και δεν πρέπει να λυπηθείτε. Αν ονει­ρευτείτε ότι ετοιμάζετε καφέ για άλλους, θα λυ­πηθείτε για πάθημα γνωστού σας ατόμου. Καφές που δεν έχει κοπεί σημαίνει ότι άνθρωποι που έχουν συμφέρον προσπαθούν να σας λυπήσουν, δε θα το κατορθώσουν όμως. Καφές αλεσμένος ση­μαίνει ότι θα πετύχουν σε κάποιο βαθμό οι προ­σπάθειες τους και θα υποστείτε τις συνέπειες των επιθέσεων τους, τις οποίες όμως πρέπει να απο­κρούσετε με γενναιότητα και θάρρος. Για τους ασθενείς, το όνειρο σημαίνει τροπή της ασθένειας τους στο χειρότερο Αν δείτε καφέ χυμένο, ση­μαίνει γενικά την αποτυχία των εχθρών σας να σας βλάψουν.