Είναι ένα όνειρο δυσάρεστο. Αν, λοιπόν, δείτε στον ύπνο σας ότι μιλάτε με κα­μπούρη, θλίψη μεγάλη θα αισθανθείτε για τον ξαφ­νικό και ίσως τραγικό θάνατο μακρινού συγγενή σας. Αν γυναίκα δει ότι ερωτεύεται καμπούρη, με­γάλη ανησυχία θα δοκιμάσει για το σύζυγο ή τον αδελφό της ή το μνηστήρα της ή κάποιο συγγενή της. Αν εσείς ο ίδιος δείτε στον ύπνο σας ότι εί­στε καμπούρης, κακό θα σας συμβεί το οποίο πολύ θα σας στενοχωρήσει, ιδίως οικονομικά, γιατί πρό­κειται περί σημαντικής ζημιάς.