Κάμπος ανθισμένος και σπαρμένος, στον οποίο μάλιστα μαζεύετε άνθη, σημαίνει πλούτη και μεγάλη οικονομική άνεση. Αν είναι άγριος, αλλά σπαρμένος με άνθη, σημαίνει ταπεινή κατάσταση, αλλά και πλούτη συγχρόνως, για δε τις ανύπαντρες γυναίκες σημαίνει συνοικέσιο με άν­θρωπο ανήθικο, αλλά πολύ πλούσιο. Κάμπος έρη­μος και ξερός προμηνύει μέλλον μονότονο και αποκλεισμένο, για δε τις γυναίκες ότι είναι ίσως καταδικασμένες από τη τύχη να μη βρουν σύζυγο. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι ο κάμπος είναι ιδιο­κτησία σας, καλή προίκα, αν είστε άγαμος, θα λά­βετε, αν δε είστε παντρεμένος θα αποκτήσετε πολλά και υγιή παιδιά. Κάμπος περιβαλλόμενος από νερά παρηγοριά και ανακούφιση από τις στε­νοχώριες σας σημαίνει. Περιφραγμένος κάμπος σημαίνει στενομυαλιά, φτωχές ιδέες και μέλλον περιορισμένο και σκοτεινό∙ αν είναι εκτεταμένος και δεν μπορείτε να δείτε στον ύπνο σας την έκταση του, μέλλον ευρύ σημαίνει για τους άντρες και καλή αποκατάσταση για τις γυναίκες.