Δεν είναι πολύ καλό όνειρο. Εάν ονειρευτείτε πως βρίσκεστε στην καμπίνα κάποιου πλοίου κινδυνεύετε από αποτυχία στο δεσμό σας. ίσως προμηνύεται και χωρισμός. Προσέξτε πολύ τη διατροφή σας, στην εργασία σας το όνειρο σας προειδοποιεί για προβλήματα επαγγελματικά, οικονομικά και ίσως νομικά. Πρέπει να επιδείξετε σθένος και υπομονή.