Δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό σημάδι. Οι κάμπιες στον ύπνο σας και ιδιαίτερα οι φωλιές τους, όπου είναι πολλές μαζί σημαίνουν αποτυχία ερωτική διότι το άτομο που σας ενδιαφέρει δεν είναι ειλικρινές μαζί σας και αυτό θα αποκαλυφθεί σύντομα. Η υγεία σας κινδυνεύει και ιδίως η ψυχική. Φυλαχτείτε από τις στεναχώριες. Στην εργασία σας οι κάμπιες σημαίνουν αποτυχίες και κακές ειδήσεις κυρίως σε ότι αφορά στην επαγγελματική σας δραστηριότητα.