Το όνειρο, όπως κι αν δείτε την κάμπια, είναι δυσάρεστο. Αν, λοιπόν, τη δείτε στον ύπνο σας καθισμένη πάνω σε φύλλα, λύπη μεγάλη θα δοκιμάσετε∙ για τους ερωτευμένους σημαίνει στε­νοχώρια. Αν δείτε κάμπια να κάθεται πάνω στο φόρεμά σας, σημαίνει ότι θα δυσαρεστηθείτε με την οικογένειά σας, επίσης σημαίνει ότι θα σας πνίξουν τα χρέη και θα σας καταδιώκουν οι δα­νειστές. Αν είναι πάνω σας, για μεν τους άντρες, και μάλιστα τους πολιτικούς, σημαίνει τα δόλια μέσα που μεταχειρίζονται οι αντίπαλοι τους προ­κειμένου να τους πλήξουν για τους στρατιωτι­κούς σημαίνει ξαφνική έκρηξη ταραχών για τις γυναίκες σημαίνει φοβερές σκηνές ζηλοτυπίας με­ταξύ αυτών και των ερωμένων ή των συζύγων τους, οι οποίοι πολύ θα τις κακομεταχειριστούν λόγω του ότι κυκλοφορούν διάφορες συκοφαντικές δια­δόσεις. Αν, μάλιστα, γυναίκα δει στον ύπνο της να τρώει κάμπια, το όνειρο σημαίνει ότι θα φτά­σει σε τέτοιο σημείο η ζηλοτυπία του εραστή ή του συζύγου, που ενδεχομένως θα τον οδηγήσει και σε βιαιότητες. Κάμπιες πολλές μαζί σε όνειρο σημαίνουν στενοχώριες και βάσανα.