Η καμπάνα είναι μάλλον προάγγελος κακών. Η καμπάνα και το καμπαναριό είναι σημάδια καλού, μόνο αν χτυπήσει χαρμόσυνα ή αν δείτε πως ανεβαίνετε σε ψηλό καμπαναριό. Σε κάθε άλλη περίπτωση να μην  περιμένετε τίποτα καλό. Στην υγεία σας δυστυχώς η σιωπηλή καμπάνα ή η καμπάνα που χτυπά πένθιμα σημαίνει θάνατο φίλου, συγγενή ή γνωστού. Πολλές φορές σημαίνει και σοβαρή αρρώστια. Θα πρέπει να προφυλαχθείτε και να προσέχετε την υγεία σας. Στην εργασία σας αν δείτε κατεστραμμένες καμπάνες, σπασμένες ή να καίγονται σας περιμένουν αποτυχίες, οικονομικές ζημιές και προβλήματα. Αν δείτε πως ανεβαίνετε σε κάποιο ψηλό καμπαναριό και φτάνετε στη κορυφή τότε σας περιμένει επαγγελματική επιτυχία.

Αν δείτε στον ύπνο σας καμπάνα, ισχυρό φόβο θα δοκιμάσετε εξαιτίας της ανοησίας ή της μοχθηρίας γνωστού σας προσώπου. Αν την ακούτε να χτυπά, λύπη με­γάλη θα δοκιμάσετε∙ αν δείτε ότι εσείς τη χτυπάτε, στενοχώριες και οικογενειακά βάσανα σημαίνει. Για τις ανύπαντρες νέες το όνειρο σημαίνει προ­σεχή γάμο∙ αν όμως αυτή που το βλέπει είναι αρ­ραβωνιασμένη, θα διαλυθεί ο αρραβώνας της. Στις παντρεμένες γυναίκες το όνειρο προμηνύει εγκυ­μοσύνη, και μάλιστα γέννηση κοριτσιού∙ στις εγκύους αποβολή. Για τους ξενιτεμένους, η κα­μπάνα που χτυπά σημαίνει ότι θα έχουν γρήγορη επιστροφή στην πατρίδα τους∙ για τους ηλικιωμέ­νους σημαίνει ασθένεια που θα επιφέρει εξά­ντληση των δυνάμεών τους. Κατά παλαιότερους ονειροκρίτες, αυτός που θα έβλεπε ή θα άκουγε στον ύπνο του καμπάνα λάμβανε όλα τα μέτρα ώστε να μην του συμβεί κακό από πυρκαγιά.

Βλέπε και Κώδων