Αν ονειρευτείτε αλογόμυγα, να περιμένετε πολύ δυσάρεστη επί­σκεψη, θα καταλύσει δε στο σπίτι σας κάποιος ο οποίος δε θα φεύγει, όσο κι αν του δείχνετε τη δυσαρέσκειά σας. Αν δείτε ότι είναι προσκολλη­μένη πάνω σας, σημαίνει συνάντηση ενοχλητική, ή μικρή και περαστική αδιαθεσία∙ αν την πιάνετε με τα χέρια σας, θα σας υπενθυμίσουν, και μάλι­στα κατά τρόπο πολύ δυσάρεστο, χρέος το οποίο είχατε λησμονήσει. Οι παλιότεροι Μανιάτες, αν έβλεπαν στον ύπνο τους να μπαίνει αλογόμυγα στο σπίτι τους, εξηγούσαν το όνειρο ως προάγγελο κα­κών συγκεκριμένα, έλεγαν ότι προαναγγέλλει επι­δρομή εχθρών.