Αν δείτε στον ύπνο σας ότι είστε εισαγγελέας, και μάλιστα ότι ασκείτε τα καθήκο­ντά σας, μεγάλες δυσκολίες θα αντιμετωπίσετε, θα δοκιμάσετε θλίψεις και θα ανοίξετε λογαριασμούς με τη δικαιοσύνη. Αν δείτε ότι κάποιος άλλος εί­ναι εισαγγελέας και ότι εσείς μιλάτε μαζί του, η μαρτυρία σας θα ζητηθεί από το δικαστήριο, γε­νικά θα έχετε τρεξίματα και σκοτούρες.