Αν στον ύπνο σας δείτε από μακριά φυλακή, ή απλώς την επισκέ­πτεστε, ο ίδιος δεν είστε όμως φυλακισμένος, με­γάλη λύπη και φοβερές στενοχώριες θα δοκιμά­σετε. Το όνειρο αυτό έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, ιδίως αν αυτός που θα το δει περιμένει να δώ­σει εξετάσεις, πρόκειται να κάνει αίτηση για κάποια θέση σημαίνουσα ή ετοιμάζεται για γάμο. Αν δείτε ότι καταδικάζεστε σε φυλάκιση, και μά­λιστα για πολλά χρόνια, σημαίνει ότι θα απαλ­λαγείτε πολύ σύντομα από φοβερές φροντίδες και μεγάλα βάρη, τα οποία ήδη σας πνίγουν. Αν δείτε ότι έχετε λάβει χάρη και αποφυλακίζεστε, σπουδαίο κίνδυνο θα διατρέξετε, χωρίς όμως να πάθετε κάποια ζημιά, θα γλιτώσετε όμως την τε­λευταία στιγμή, τότε που όλα θα δείχνουν ότι τίποτε δεν μπορεί να σας σώσει. Αν δείτε ότι έχετε καταδικαστεί ήδη και έχετε οδηγηθεί στη φυλακή, πολύ γρήγορα θα σας συμβεί κάτι σπου­δαίο και ανέλπιστο. Αν δείτε ότι εσείς φυλακί­ζετε άλλον ή ότι με οποιονδήποτε τρόπο γίνε­στε αιτία να φυλακιστεί άλλος, θα τιμωρηθείτε για τη μοχθηρία που επιδείξατε σε κάποιον άν­θρωπο. Γυναίκα που θα δει ότι κλείνεται σε φυ­λακή, αν είναι παντρεμένη, θα λάβει σπουδαίο δείγμα της αγάπης του συζύγου της· αν είναι ανύ­παντρη, θα ακούσει επαίνους για την ομορφιά της, μάλιστα θα τη ζητήσουν σε γάμο. Ασθενής που βλέπει ότι φυλακίζεται θα μείνει για πολύ ακόμη στο κρεβάτι, αλλά ας μη του περάσει η ιδέα ότι θα πεθάνει.