Ωραίο και ευχάριστο είναι αυτό το όνειρο, με οποιονδήποτε τρόπο κι αν δείτε στον ύπνο σας άλογο. Και αν μεν ονειρευ­τείτε ότι έχετε ίππο ωραίο και ζωηρό, τον οποίο και ιππεύετε, καλή και ωραία σύζυγο θα πάρετε, αν είστε ανύπαντρος· αν δε είστε παντρεμένος, ση­μαίνει ότι θα γνωρίσετε τιμές και πλούτη, θα έχετε θεαματική ανέλιξη στη δουλειά σας, και όλα αυτά θα τα πετύχετε χάρη στις ενέργειες πλούσιας και ωραίας γυναίκας. Αν στο όνειρό σας ιππεύετε άλογο λευκό, η σύζυγός σας θα γεννήσει γιο ο οποίος θα έχει λαμπρό μέλλον μπροστά του∙ εν­δεχομένως να γεννηθεί και κόρη, η οποία θα αφή­σει εποχή λόγω της ομορφιάς της.

Αν ονειρευ­τείτε πως ιππεύετε μαύρο άλογο, θα αποκτήσετε άπειρα πλούτη, τα οποία όμως θα σπαταλήσει κακή και ανόητη σύζυγος, αιτία δε θα είναι η μα­ταιοδοξία της και ο κακός χαρακτήρας της. Αν είστε αναβάτης σε άλογο κανελί, το όνειρο ση­μαίνει ότι θα ανέβετε σε ψηλά αξιώματα και θέ­σεις. Αν το άλογο που ιππεύετε είναι σταχτί, θα συναντήσετε μεν μεγάλες δυσκολίες στην εργα­σία σας, θα πετύχετε όμως. Αν ονειρευτείτε ότι ιππεύετε κουτσό άλογο, άνθρωποι οι οποίοι σας φθονούν θα παρεμβάλλουν πολλά εμπόδια και θα δημιουργήσουν προσκόμματα στην εργασία σας. Αν ο ίππος σας έχει μακριά ουρά, θα έχετε υπο­στήριξη από πολλούς και καλούς φίλους, οι οποίοι μάλιστα και θα σας προωθήσουν σε λαμπρά αξιώ­ματα. Αν ιππεύοντας διέρχεστε από γκρεμούς, μέρη με τσουκνίδες και βάτα, πολύ θα δοξαστείτε και θα τιμηθείτε από το λαό και από τους φίλους σας.

Αν δείτε ότι στον ίππο σας ανέβηκε και άλ­λος, και έτσι ιππεύετε και οι δύο, οικογενειακές διενέξεις θα έχετε και διάφορα προβλήματα με τη σύζυγό σας, την οποία θα αγαπήσετε πολύ μετά τις δοκιμασίες αυτές. Αν ονειρεύεστε ότι έφιπ­πος διατρέχετε τους δρόμους της πόλης και σας επευφημεί το πλήθος, το όνειρο αυτό είναι προ­άγγελος του ότι θα γίνετε αρχηγός του λαού, θα τι­μηθείτε δε από αυτόν και θα δοξαστείτε. Αν δείτε ότι σας σέρνει πίσω του άλογο, θα αντιμετωπί­σετε μεγάλα οικονομικά προβλήματα και οι δα­νειστές θα σας καταδιώκουν. Ίππος ζεμένος σε άροτρο σημαίνει ότι οι υποθέσεις σας θα λάβουν καλύτερο δρόμο· αν δείτε ότι το άλογο έχει χα­λινάρι στο στόμα, θυμός σάς παρασέρνει σε επι­κίνδυνα για σας εγχειρήματα, τα οποία θα έχουν κακή εξέλιξη. Αν δείτε όνειρο όπου χαρίζετε άλογο σε κάποιον άλλο, σημαίνει ότι θα τον προ­στατεύσετε∙ αν δείτε ότι κάποιος άλλος σας χα­ρίζει άλογο, θα σας προστατεύσει αυτός. Αν δείτε ότι στο άλογό σας ανέβηκε και γυναίκα, θα κα­τηγορηθείτε για τις πολλές ερωτικές σας δραστη­ριότητες· ίσως, μάλιστα, πολλές οικογένειες σας κατακρίνουν γι’ αυτό το λόγο. Αν ονειρευτείτε ότι πεταλώνετε άλογο, θα υποστείτε μεγάλη λύπη, η οποία όμως, παραδόξως, θα καταλήξει σε χαρά. Αν ονειρευτείτε ίππους σε στάβλο, να περιμένετε ότι θα χάσετε πολλά χρήματα, γι’ αυτό καλό εί­ναι να λάβετε τα μέτρα σας.