Αν δείτε στον ύπνο σας ότι γίνατε Ιου­δαίος και ότι έχετε αποδεχτεί την εβραϊκή πίστη, σημαίνει ότι έχετε χαρακτήρα ασταθή, πράγμα που πολύ σας βλάπτει. Αν δείτε ότι κάποιος άλλος εί­ναι Ιουδαίος και έρχεται μαζί σας σε συνεννοή­σεις, σημαίνει ότι φίλος ή συνάδελφός σας υπο­σκάπτει τη θέση σας. Αν στο όνειρό σας ο Ιουδαίος σάς προσφέρει κάτι, ανέλπιστο καλό θα σας τύχει. Γυναίκα που βλέπει ότι έχει σύζυγο Ιουδαίο ας είναι βεβαία ότι ο σύζυγός της δεν είναι όσο τον πίστευε φρόνιμος. Κόρη που βλέπει σε όνειρο ότι αγαπά Ιουδαίο, ας γνωρίζει ότι την απατά ο ερα­στής της. Ασθενής που βλέπει σε όνειρο ότι κα­ταφεύγει σε Ιουδαίο για να θεραπευτεί, να περι­μένει ότι θα επιδεινωθεί η κατάσταση του εξαιτίας της ανοησίας του. Ιουδαίος που μαλώνει μαζί σας σημαίνει ότι θα εμπλακείτε σε αδιέξοδες δίκες και λογαριασμούς σκοτεινούς, ίσως δε όλα αυτά σας οδηγήσουν ακόμη και στη φυλακή. Αν δείτε ότι Ιουδαίος αστειεύεται μαζί σας ή σας αντιμετωπί­ζει ειρωνικά, ένας δανειστής σας θα σας υπενθυ­μίσει παλιό χρέος και θα σας καταστρέψει όσο μπορεί.