Οίνος λευκός σημαίνει υγεία, για τους αρρώστους δε ανάρρωση· για τις εγκύους καλό τοκετό. Οίνος κόκκινος σημαίνει δύ­ναμη και επιρροή, κάποτε δε και έριδες, εξαιτίας των οποίων θα χυθεί αίμα∙ σε καιρό πολέμου, το όνειρο πάντοτε σημαίνει μάχες και συμπλοκές, ιδίως αν αυτός που το βλέπει είναι στρατιωτικός. Για τους ασθενείς, το όνειρο σημαίνει ότι θα χρειαστεί να τους πάρουν αίμα, τούτο όμως θα αρ­κέσει ώστε να ανακτήσουν την υγεία και τη δύναμη τους. Για τις γυναίκες, το όνειρο αυτό σημαίνει ότι κάποιος δικός τους έγινε αιτία να χαθεί κά­ποιος άνθρωπος· προς τούτοις, το όνειρο προα­ναγγέλλει οικογενειακές αντεγκλήσεις. Οίνος μαύ­ρος σημαίνει ότι οι υποθέσεις σας θα ευοδωθούν, κυρίως με τη μεσολάβηση ισχυρού και σημαντικού παράγοντα. Οίνος γλυκύς σημαίνει ότι έχετε ισχυ­ρούς φίλους έτοιμους να σας προστατεύσουν και να σας βοηθήσουν. Οίνος δυνατός σημαίνει ότι θα συναντήσετε δυσχέρειες σε διάφορα ζητήματα που σας αφορούν ίσως μάλιστα δείτε και την ορι­στική αποτυχία κάποιων σχεδίων σας. Οίνος που έχει ξινίσει σημαίνει οικογενειακά προβλήματα και σκηνές μεταξύ συζύγων, κάτι που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε διαζύγιο. Για τους ανύ­παντρους, πλην ερωτευμένους, το όνειρο σημαί­νει απιστία και προδοσία από τους αγαπημένους τους. Αν δείτε κρασί παλιό, πολύτιμο, σημαίνει ότι τα βάσανα και οι πόνοι σας έχουν πρόωρα γεράσει∙ αν το δείτε σε φιάλη, σημαίνει ότι μάταια προσπαθείτε να παρουσιάζεστε ως νέος, διότι έχετε πλέον ωριμάσει και θεωρείστε ενήλικος. Αν πίνετε κρασί ανέρωτο, θα σας δοθεί αφορμή να θυμώσετε και θα κάνετε κάτι για το οποίο θα μετανιώσετε αργότερα. Κρασί θολό σημαίνει κέρδη και επιτυχίες, οι οποίες όμως θα συνοδευ­τούν από πολλές πίκρες. Κρασί νερωμένο αν δει στον ύπνο του κάποιος άντρας, σημαίνει ότι εί­ναι πολύ μαλθακός στη δουλειά του και θα χάσει κάθε ελπίδα επιτυχίας, αν δεν αποφασίσει εγκαί­ρως να δράσει πιο δυναμικά· αν γυναίκα δει νε­ρωμένο κρασί, είναι σημάδι ότι αναμειγνύεται σε υποθέσεις που δεν την αφορούν, πολύ σύντομα όμως θα το μετανιώσει, Για τους ασθενείς, το όνειρο σημαίνει παρατεινόμενη αδυναμία∙ για τις νέες κοπέλες, ότι έχουν μεγαλύτερες από ό,τι πρέ­πει απαιτήσεις. Για τους γέρους, όνειρο με νερω­μένο κρασί σημαίνει ότι δε φροντίζουν όσο πρέ­πει τον εαυτό τους στα γεράματα τους, και θα με­τανιώσουν, αλλά θα είναι αργά. Αν δείτε ότι πί­νετε πολύ κρασί χωρίς να σας ζαλίζει, το όνειρο είναι σημάδι υγείας δικής σας αλλά και των οι­κείων σας. Αν ονειρευτείτε ότι χύνεται κρασί, αν μεν χύνεται πάνω στο τραπέζι, το όνειρο σημαί­νει έλλειψη φίλων, δυσαρέσκεια μεταξύ των συγ­γενών, προδοσία ερωμένης και απιστία των δι­κών σας ανθρώπων, προπάντων δε μεγάλη αχα­ριστία η οποία θα φέρει καταστροφή· αν χύνεται στο πάτωμα, αποτελεί σημάδι ότι θα εμπλακείτε σε δίκες που δε θα έχουν τελειωμό∙ αν το όνειρο το δει γυναίκα, σημαίνει ότι θα την ταλαιπωρή­σει το μίσος κάποιου που άλλοτε πολύ αγαπούσε, και από τον οποίο έχει πολύ αγαπηθεί. Αν δείτε ότι εσείς ο ίδιος φτιάχνετε κρασί, το όνειρο απο­τελεί προμήνυμα ευτυχίας γενικά, ειδικότερα δε ευόδωση προσπαθειών και ευτυχή ρύθμιση υπο­θέσεων για τις οποίες ελάχιστα ελπίζατε ότι θα κα­ταφέρετε. Αν δείτε ότι κλέβετε οίνο, θα επιδιώξετε να ταπεινώσετε κάποιον και να τον μειώσετε, προ­κειμένου να αναδειχθείτε ο ίδιος, όμως δε θα το κατορθώσετε. Αν δείτε ότι αποθηκεύετε κρασί στις αποθήκες σας, θα αποκτήσετε κέρδη μεγάλα, με την υποστήριξη των φίλων και των συγγενών σας∙ αν δείτε ότι το κρασί που έχετε αποθηκεύσει ξί­νισε ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο έχει χαλά­σει, το όνειρο είναι σημάδι πως ό,τι έκαναν για σας συγγενείς και φίλοι πήγε χαμένο, πλην όμως για τους κατάδικους αυτό σημαίνει ότι θα ελευθερω­θούν και θα βγουν από τη φυλακή τους. Αν δείτε ότι ρίξατε κρασί στο φαγητό που ετοιμάσατε, ση­μαίνει για μεν τους άντρες ότι εργάζονται ανόητα και ανώφελα, για δε τις γυναίκες ότι η ροπή που έχουν προς την πολυτέλεια θα τις βλάψει,