Αν δείτε στον ύπνο σας ότι στην ικρίωμα για να γίνει η θανατική εκτέλεση αγνώστου προς εσάς ανθρώπου, άγνωστη γυναίκα εκφραστεί υπέρ σας. Αν δείτε ότι και εσείς εργάζεστε για να στηθεί το ικρίωμα, σημαίνει ότι υπονομεύετε αισχρά κάποιο φίλο σας, ο οποίος έχει εκδηλώσει προς το άτομό σας συμπάθεια. Αν ονει­ρευτείτε ότι ανεβαίνετε πάνω στο ικρίωμα, η πολλή εκ μέρους σας αγάπη προς τις γυναίκες θα γίνει για σας πρόξενος κακού.

Αν δείτε να ανεβαίνει στο ικρίωμα φίλος σας, μια συγγενής του ανθρώπου αυ­τού θα προσελκύσει τη συμπάθειά σας, θα την κα­ι κάνετε όμως δυστυχισμένη με τον έρωτά σας. Αν το ικρίωμα κατεδαφίζεται, θα πετύχετε την κατάκτηση ωραίας και σοβαρής κόρης· αν καίγεται ή κάπως αλλιώς καταστρέφεται, αγνός και σοβαρός έρω­τας θα οδηγηθεί σε καταστροφικό πάθος. Αν στο όνειρό σας δείτε πάνω στο ικρίωμα να ανεβαίνει γυναίκα, το όνειρο αυτό σημαίνει ότι η καρδιά της βασανίζεται άδικα για σας, ενώ εσείς σκέφτεστε άλλη. Αν το όνειρο αυτό το δει κατάδικος, σημαί­νει ότι όλες οι προσπάθειες που καταβάλλονται για να βελτιωθεί η θέση του θα αποδειχτούν μάταιες, και θα εκτίσει όλη την ποινή του.