Η εικόνα στο όνειρο συμβολίζει κάτι που αγαπάμε, εάν ονειρευτείτε ωραία εικόνα, χαρούμενα χρώματα, εικόνα αγαπημένου προσώπου ή Αγίου την οποία κοιτάτε ή φροντίζετε θα βρείτε ευτυχία και όλα θα είναι καλά για σας. Το πρόσωπο που αγαπάτε είναι κοντά σας και σας φροντίζει. Θα ηρεμήσετε ψυχικά. Στο θέμα της υγείας σας οι όμορφες εικόνες και οι εικόνες των Αγίων , σημαίνουν ανάρρωση και καλή υγεία. Στην εργασία σας περιποιημένες και χαρούμενες εικόνες στο όνειρο, σημαίνουν καλή τύχη και κέρδη. Καταστραμμένες όμως εικόνες, βρώμικες και πεταμένες σημαίνουν μπλεξίματα και οικονομική καταστροφή. Αν στον ύπνο σας δείτε εικόνα, στην οποία όμως δε διακρίνετε το πρόσωπο ή το διακρίνετε μεν, αλλά δεν το αναγνωρίζετε, καλή εί­δηση από πρόσωπο άγνωστο θα λάβετε. Αν ονει­ρευτείτε την εικόνα αγαπητού σας προσώπου, να περιμένετε να δείτε πολύ σύντομα και τον ίδιο· αν δείτε την εικόνα φίλου, θα τον αγαπήσετε. Ει­κόνα αγίου αν δείτε στο όνειρό σας, οι ελπίδες σας για υπόθεση πολύ ενδιαφέρουσα θα ενισχυθούν αν δείτε ότι την ασπάζεστε, το όνειρο σημαίνει ότι θα λάβετε παρηγοριά για ζημιά ή απώλεια την οποία έχετε υποστεί. Αν δείτε εικόνα γυναίκας, και μάλιστα ότι την ασπάζεστε, καλές ειδήσεις θα λάβετε. Αν στο όνειρό σας θαυμάζετε ωραία ει­κόνα, είτε προσώπου είτε αγίου, το όνειρο είναι καλό, σημαίνει χαρά και καλή διάθεση, ιδιαίτερα για τους μνηστευμένους· αν όμως δείτε άσχημη εικόνα, που παριστάνει δύσμορφο άνθρωπο, λύ­πες θα σας βρουν, βάσανα θα υποστείτε, θα ακού­σετε δε βρισιές και λοιδορίες. Αν ονειρευτείτε ότι ζωγραφίζετε εικόνα, αν μεν είστε παντρεμένος, σημαίνει ότι θα αποκτήσετε παιδιά πολλά∙ αν εί­στε ανύπαντρος, θα παντρευτείτε γρήγορα. Το όνειρο αυτό είναι απολύτως σαφές για τις γυναί­κες. Αν δείτε ότι κρατάτε εικόνα οποιουδήποτε προσώπου και την ασπάζεστε, θα έχετε επιτυχία στον έρωτα, και το αγαπημένο σας πρόσωπο κά­νει για εσάς πολύ μεγάλες υποχωρήσεις· αν δείτε ότι καταστρέφετε εικόνα, καταστρέφετε τις ελπί­δες του ερωτά σας· αν ζωγραφίζετε εικόνα, θα αντιμετωπίσετε την παντελή ρήξη των σχέσεών σας με το αγαπημένο σας πρόσωπο και τη διάλυση επι­κείμενου γάμου.