Αν δείτε στον ύπνο σας ότι διαπράττεται μπροστά σας ιεροσυλία, σημαίνει κάποια κακή σκέψη πέρασε από το νου σας, χωρίς ευτυχώς να επιμείνει· αν, όμως, είστε εσείς -κατά το όνειρο πάντα- τη διαπράττετε, σημαίνει ότι το πνεύμα σας έχουν καταλάβει κακές σκέψεις, από τις οποίες πρέπει να ελευθερωθεί. Αν ακούτε ότι έχει διαπραχθεί ιεροσυλία, θα  δεχθείτε να λάβετε μέρος σε πράξη η οποία δε τιμά, οπότε πρέπει να την αποκρούσετε.