Αν δείτε στον ύπνο σας ότι έχετε ανώ­τατο εκκλησιαστικό βαθμό, αν μεν είστε κληρικός, θα ανέλθετε στην κλίμακα της ιεραρχίας· αν όμως είστε πολίτης, και μάλιστα γυναίκα, θα σας βρουν πολλές ατυχίες. Αν γυναίκα δει στο ύπνο της ότι παντρεύεται ιεράρχη, θα ατυχήσει σε ερωτικά θέ­ματα, ίσως μάλιστα της συμβεί και σοβαρό ατύ­χημα. Αν ονειρευτείτε ότι ιεράρχης σάς συμβου­λεύει ή σας βρίζει ή γενικά σας φέρεται με κάποια σκληρότητα, πρέπει να τα βρείτε με τη συνείδησή σας.