Το όνειρο δεν είναι καλό και δείχνει ότι κάποιος προσπαθεί να σας παρασύρει στα ερωτικά σας χωρίς κάποια καλή εξέλιξη στη σχέση σας. Στην υγεία σας θα αντιμετωπίσετε κάποια προβλήματα υγεία σας ενώ στα εργασιακά σας καλό θα είναι να  προσέξετε τους συνεργάτες σας και να φυλαχτείτε από τους ανταγωνιστές σας.  Αν δείτε στον ύπνο σας ότι ιε­ραπόστολος έρχεται στο σπίτι σας, ισχυρή και απροσδόκητη βοήθεια θα λάβετε από κάπου που δεν περιμένατε. Αν ονειρευτείτε ότι εσείς ο ίδιος γίνατε ιεραπόστολος, θα σας γίνει μια ενδιαφέρουσα πρόταση εργασίας, από την οποία θα απο­κομίσετε αρκετά κέρδη. Αν στο όνειρό σας δείτε να συμπλέκεστε με ιεραποστόλους, κακή είδηση θα λάβετε, η οποία θα αφορά την κακή σας δια­γωγή. Αν δείτε στον ύπνο σας ιεραπόστολο να ειρωνεύεται γυναίκα, το όνειρο είναι καλό για την ίδια.